Disclaimer

Tessa de Mos geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van haar gegevens. Tessa de Mos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan door het downloaden, eventuele installatie, gebruik en importeren van deze gegevens of het koppelen van de downloadmogelijkheid aan andere applicaties.